Izaberite način donacije
Vaši podaci

Ostale informacije

Molimo pratite sledeća upustva:

  1. Izaberite iznos koji želite da donirate
  2. Unesite ime, prezime i kontakt e-mail.
  3. Potvrdite donaciju kako bi dobili mail sa podacima za uplatu.

Fondacija mladih sportista Srbije
Bulevar Zorana Đinđića, 101/15

Novi Beograd

Naziv banke: Raiffeisen banka, Beograd

Brojevi tekućih računa:

26511031000191671

RS35265100000018720178

RS35265100000018720275

Kada uplata bude proknjižena donacija će biti prikazana.

Hvala

Ukupno za donaciju: €10.00

Fondacija mladih sportista Srbije

Fondacija mladih sportista Srbije osnovana je aprila 2017. godine kao humanitarna organizacija usmerena ka sprovođenju strateški važnih projekata podrške mladim talentima sporta u Srbiji.

Želja da deca ostanu u Srbiji, da im se pomogne da ovde treniraju i da na ovim prostorima razviju svoje sportske potencijale na najvišem nivou, dovela je do odluke o pokretanju Fondacije.

Širi društveni cilj odnosi se na opštu pomoć u rastu i razvoju dece zasnovane na principima zdravih stilova života. Sport za decu predstavlja vaspitno socijalnu aktivnost putem koje se uče disciplini, timskom radu, veštini savladavanja problema, jačaju samopouzdanje, istrajnost i svoj karakter. Prema istraživanjima, pokazuje se da deca koja imaju manje od 18 godina i bave se sportom imaju i bolje ocene u školi, bolje se ponašaju i imaju bolje radne navike.

Sportski cilj delovanja Fondacije je identifikovanje i pružanje podrške i pomoći mladim sportistima koji poseduju vrhunske predispozicije i talenat za postizanje nacionalno respektabilnih rezultata u sportu kojim se bave, bez obzira na njihove ograničene finansijske mogućnosti.

  • Nosilac svih aktivnosti biće Fondacija mladih sportista Srbije, koja je za mehanizam njihovog sprovođenja odabrala javan i stalno otvoren konkurs za talentovane sportiste, koji će se sprovoditi sa jasno utvrđenim pravilima selekcije.

 

Uz pomoć širokog kruga pojedinaca, biviših i aktuelnih vrhunskih sportista, ustanova, klubova, privrednih organizacija, državnih institucija, navijača i roditelja, Fondacija će kontinuirano raditi na podršci mladim sportskim šampionima, u vidu finansijske pomoći i mentorskog rada.