Telefon +381 60 0113556

+ 381 60 0113556

office@fondacijasporta.rs

Bulevar Zorana Đinđića 101/15,
Novi Beograd


 

Konkurs

FONDACIJA MLADIH SPORTISTA SRBIJE

objavljuje

 

STALNI KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU TALENTOVANIM SPORTISTIMA

Konkurs se sprovodi u skladu sa načelima transparentnosti, profesionalnosti i jednakih mogućnosti za sve učesnike, pri čemu talentovani mladi sportisti koji imaju pravo učešća, mogu aplicirati za finansijsku podršku sa jednakim šansama.

NAMENA SREDSTAVA

Finansijska podrška sportskim aktivnostima talentovanih i perspektivnih sportista starosti između 12 i 18 godina. Finansijska sredstva se ne dodeljuju neposredno kandidatima, već se potrebni iznosi uplaćuju namenski, za potrebe treninga, takmičenja, kampova, sportskog usavršavanja u domaćim i inostranim sportskim akademijama, i za potrebe nabavke sportske opreme.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju talentovani sportisti koji ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da su rođeni između 2000. godine i 2006. godine
  2. da su u prethodnom periodu ostvarili značajne sportske rezultate u domaćim ili međunarodnim okvirima
  3. da se aktivno bave pojedinačnim ili ekipnim sportom, kako u muškoj, tako i u ženskoj selekciji

KRITERIJUMI SELEKCIJE KANDIDATA

1.ostvareni sportski rezultati u prethodnim godinama na međunarodnim ili           domaćim takmičenjima u svojoj kategoriji;

  1. rezultati stručne procene anatomskog, biološkog i sportskog razvoja i potencijala kandidata;
  2. rezultati stručne procene socijalno-psihološkog razvoja kandidata;
  3. rezultati stručne procene trenažnog statusa kandidata;
  4. rezultati medicinskog testiranja kandidata;

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na konkrus popunjavanjem prijavnog formulara, sa obaveznim popunjavanjem svih polja, uz koji je potrebno priložiti:

  • dokaze o postignutim sportskim uspesima,

Prijavu može podneti kandidat samostalno, njegov roditelj ili staratelj, trener ili matični sportski klub. Prijava na konkurs se može poslati putem e-maila: office@fondacijasporta.rs, sa napomenom “Prijava na konkurs za finansijsku podršku talentovanim sportistima za 2017. godinu”.

Ili popunite obraza za prijavu klikom na dugme ispod

Prijava za konkurs

PROCEDURE

Kandidati koji ispunjavaju uslove za učešće na Konkursu biće pozvani na razgovore i dalje testiranje, shodno kriterijumima Konkursa. Stručne procene i testiranja kandidata po kriterijumma 2-5 obavlja Fondacija mladih sportista Srbije.

Nakon obavljenih testiranja i dobijenih rezultata kandidati će biti rangirani na jedinstvenoj rang listi Fondacije mladih sportista Srbije, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima selekcije talentovanih sportista.

Na osnovu jedinstvene rang liste, po redu prvenstva, i na osnovu mišljenja Komisije za kontrolu i odobravanje finansijskih sredstava, izabranim kandidatima će biti dodeljivana potrebna finansijska podrška, u svemu u skladu sa ovim Konkursom i Pravilnikom o raspodeli finansijskih sredstava.

Sa kandidatima kojima se odobri finansijska podrška, odnosno sa njihovim roditeljima ili starateljima, Fondacija zaključuje ugovore.

Sve dodatne informacije o ovom Konkursu mogu se dobiti na telefon 060/0113556, ili na e-mail: office@fondacijasporta.rs

Kontakt osoba: Zoran Radenović