Telefon +381 60 0113556

+ 381 60 0113556

office@fondacijasporta.rs

Bulevar Zorana Đinđića 101/15,
Novi Beograd


Vođeni znanjem i bogatim iskustvom u sportskom radu sa mladim sportistima, svesni njihovih potencijala, ogromnih talenata i želje da postanu veliki šampioni, i upoznati sa njihovim potrebama, kao i preprekama koje moraju prevazići na putu do sportskog trona, aprila 2017. godine smo osnivanjem FONDACIJE MLADIH SPORTISTA SRBIJE, ideju o konkretnoj pomoći mladim talentima sporta pretočili u delo.

01Misija

Pomoć i podrška deci sportskim talentima u Srbiji da nastave sa vrhunskim rezultatima i neometanim razvijanjem sportskih talenata i predispozicija.

04Vizija

Fondacija mladih sportista Srbije teži da kroz svoj rad, a u ime najmalađih sportskih talenata Srbije, postane uzor i postavi visoke standarde na polju brige prema deci kod koje se prepoznaje veliki potencijal za postizanje vrhunskih sportskih rezultata.

02Cilj

Realizacija strateški važnih projekata podrške prepoznatim mladim talentima sporta u Srbiji.

05Zadatak

Okupljanje i integrisanje volje i želje pojedinaca, biviših i aktuelnih vrhunskih sportista, ustanova, klubova, privrednih organizacija, državnih institucija, navijača i roditelja da se podrže mladi sportski šampioni u okviru rada Fondacije, koja će u najboljem interesu dece talenata i u skladu sa profesionalnim, nepristrasnim sportskim kriterijumima distribuirati sredstva, i podržati mlade sportiste da nastave sa vrhunskim rezultatima.

03Ciljna grupa

Rad Fondacije je usmeren na prvom mestu ka talentovanoj deci sporta u Srbiji, uzrasta od 12 do 18 godina, koja su početnim rezultatima pokazala pobedničke potencijale i natprosečne rezultate za svoj uzrast.

05POSTUPAK SELEKCIJE MLADIH SPORTSKIH TALENATA

  • pažnja usmerena ka najuspešnijim sportistima iz kategorije od 12 do 18 godina
  • sagledavanje registrovanih rezultata i takmičenja na kojima su ona postignuta
  • stručna i nepristrasna komisija koja će doneti krajnju ocenu o sportskom talentu
  • jedinstvena rang lista Fondacije
  • obezbeđivanje finansijske podrške, kao i nematerijalne pomoći kandidatima
Pomoć mladima 0
dece napušta sport do 15 godine 0

Budući da su osnivači Fondacije dugogogdišnji sportski radnici, i da su najbolje upoznati sa realnim uslovima i mogućnostima za razvoj dece sportista, može se apsolutno verovati njihovoj stručnoj oceni da je za uslove u Republici Srbiji krucijalan problem u razvoju mladih talentovanih sportista na prvom mestu pitanje finansiranja talentovane dece, zbog uglavnom slabijih finasijskih mogućnosti roditelja, koje nisu dovoljne da u tom delu podrže razvoj svoje dece do nivoa sportskih šampiona. Zabrinjavajući podaci brojnih istraživanja govore da oko 70% dece napušta bavljenje sportom do svoje 15 godine života. Finansijski momenat je jedan od najčešćih razloga zašto talenti napuštaj sport.

FONDACIJA MLADIH SPORTISTA SRBIJE je sebi postavila kao prvi cilj da se ovako negativna statistika prekine, i da deca koja pokažu veliki talenat i potencijal za vrhunske sportske rezultate, odnosno deca kod koje se prepoznaje potencijal da veoma brzo postanu novi sportski ambasadori Srbije u svetu, ostanu u sportu i dalje razvijaju prepoznati talenat, neopterećeni finasijskim problemima, i usmereni isključivo na sportske rezultate.

Lična karta Fondacije Mladih Sportista Srbije

Osnivač Fondacije: Zoran Radenović

Predsednik Upravnog odbora: Jovan Zekonjić

Članovi Upravnog odbora: Draško Vuković, Aleksandar Đorđević

PIB: 109988806

Matični broj: 28830149

Sedište Fondacije: Bulevar Zorana Đinđića, 101/15, Novi Beograd

Telefon: 060/0113556

E-mail: office@fondacijasporta.rs

Naziv banke: Raiffeisen banka, Beograd

Brojevi tekućih računa:

26511031000191671

RS35265100000018720178

RS35265100000018720275

Pravilnici

REČ OSNIVAČA FONDACIJE

Dugogodišnje sportsko iskutvo i stečeno znanje dozvoljavaju mi da sa sigurnošću kažem da je za vrhunske sportske rezultate neophodan spoj talenta i napornog i pravilnog dugogodišnjeg rada. Sam talenat, ukoliko nije praćen kontinuiranim radom nije dovoljan. Ukoliko talenat izostane, uz naporan trening može da se dostigne određeni uspeh u sportskm rezultatima, ali se ne mogu postići vrhunski rezultati. Isto tako, sa talentom, ali bez adekvatnog treninga i rada mogu se postići izvesni rezultati, ali ne i dovoljni za svetski nivo.

Kada se spoje talenat i želja za treniranjem i odricanjem kod deteta, najčešći problem koji može ugasiti takav potencijal tiče se prvo finansijske, a potom i svake druge podrške koja je neophodna za izgradnju vrhunskog sportiste. Bavljenje sportom je danas nažalost postalo pitanje prestiža, i nije dostupno svoj deci na isti način. Ova realnost nas je navela da svu energiju, znanje i volju koju posedujemo usmerimo u pravcu pomoći budućim sportskim šampionima, jer nije dovoljno očekivati da će država, ili neko drugi obaviti taj posao umesto nas. A posao koji se tiče afirmacije sportskih talenata je na prvom mestu zadovoljstvo i satisfakcija, pa tek onda i odgovaran i osetljiv posao.

Putem Fondacije mladih sportista Srbije okupićemo sve raspoložive resurse i kapacitete za postizanje postavljenih ciljeva, jer smo uvereni da sportski šampioni nastaju samo kada talenat dobije pravu podršku u pravom trenutku. U tom cilju pozivamo sve zainteresovane ljude, bivše i aktuelne spotiste na prvom mestu, koji su i sami osetili i proživeli teškoće koje želimo da olakašamo generacijama koje će da ih naslede na sportskom tronu, da nam se pridruže i da zajedničkim snagama podržimo mlade talente. Takođe, poziv upućujemo i klubovima, savezima, akademskim ustanovama, privrednicima, javnom sektoru i državnim isntitucijama, roditeljima i navijačima da nam budu saveznici i podrška u ovom društveno odgovornom zadatku.

Zoran Radenović

Osnivač Fondacije mladih sportista Srbije

Prijavite se na našu email listu i budite uvek u toku sa našim aktivnostima!